34. PTO Tulák

Tulák je moderní volnočasový oddíl pro děti, dává smysl jejich volnému času...

Zvyky


V průběhu dvaceti čtyř let existence Tuláku, během nichž spolu jezdíme na výpravy, tábory a chodíme na schůzky, se postupně stávají některé maličkosti tím, co dělá oddíl oddílem - zvykem či tradicí.


Současná oddílová symbolika obsahuje tmavězelený šátek s koženou sponou PS s heraldickým znakem města Brna, znak PTO a vlajku s oddílovým znakem jehož autorem je Arnošt, a který obsahuje název oddílu ve zlatém poli papyru, ešus a tornu (inspirován prvorepublikovou pozůstalostí Arnoštova dědečka) jako symbol turistiky a táboření a barvy připomínající pestrost přírody. Znaky byly zpočátku vyšívány ručně (zásluhou především Medunky, Arnošta a Kokose) a byly předávány na výpravách nejlepším členům oddílu. Dnes ho získává každý člen oddílu po splnění NZ. Dále ctíme státní symboly ČR a symboly Pionýra.








Oddílový kroj je tvořen zelenou košilí k níž oblékáme kraťasy, dlouhé kalhoty nebo sukně a ke které každý člen dostane po splnění Nováčkovské zkoušky domovenku s názvem PS, znak oddílu, odznak PTO a šátek se sponou.


Na košili si navíc každý táborník našívá získané stužky za splněné zkoušky, vítězství v CRH, v soutěži o nejvíce našlapaných kilometrů, nášivky z táborů a pamětní nášivku s umístěním v ZL. Vedle zelené košile má každý člen oddílu své vlastní zelenobílé tričko s Tuláckým znakem.


Oddílový slib skládá každý nový člen oddílu po splnění Nováčkovské zkoušky. Slibuji na svoji čest, že se budu vždy chovat a hrát si tak, abych mohl být hrdý na to, že jsem z Tuláku.


Oddílové heslo vzniklo přičiněním dětí samotných (družina Medunky v čele s Vašusem, Didinem, J. Barančicem, Berťákem,…) na počátku osmdesátých let prý v průběhu deštivé výpravy. Používáme jej jako vyjádření sounáležitosti, při překonávání těžkých okamžiků, při soutěžích… My se nebojíme, nejsme z cukru, nejsme ze soli, my jsme z Tuláku!


Oddílovou hymnou se staly již po zrození oddílu první dvě sloky staré trampské písně "Kde domov můj", která zaznívala již v sedmdesátých letech u ohňů v trampských osadách. Zpíváme ji vždy při zapálení slavnostního táborového ohně a po táboře na posledním nástupu na brněnském nádraží nebo při jiné významné události.

1. Tam daleko, za horama kdes, kouteček malý já dobře znám,
tam jsem prožil mnoho krásných chvil, na které vždycky rád vzpomínám.

Ref.: Kde domov můj, kde domov můj, tak zpíval jsem už jako chlapec malý,
až přijde čas, vrátím se zas do rodné země tam, kde domov můj.

2. Máti má mi vždycky říkala, zůstaň tím, čím jsi se narodil,
zemi svou měj nade všechno rád, jak by to nejdražší poklad byl.

Ref.:


Šátkování probíhá jen na výpravách během roku nebo na táborech. Nováčci skládají slib přísahou na vlajku oddílu a přebírají z rukou jeho náčelníka a vedoucího své družiny oddílové symboly a šátek ke kroji.


Jako asi všechny lidi, kteří jezdí s báglem do přírody, i nás jednotí pozdrav "zalomených palců". Zdravíme se jím při zahájení či ukončení výprav a táborů, ale i při mnohých jiných příležitostech.


Výpravy, jichž se účastníme výhradně v kroji či oddílovém tričku, zakončujeme společným nástupem u klubovny. K tradičním akcím patří podzimní pochod údolím Oslavky "O putovní Tulácký škrpál", lyžování o jarních prázdninách, Velikonoční pomlázka a další.




Mezi další oddílové tradice a zvyky patří na táborech již od založení oddílu ranní a večerní nástupy v oddílovém kroji (případně motivované celotáborovou hrou) při nichž vztyčujeme a snímáme státní vlajku, náčelníci družinek podávají hlášení hlavě táborové rady, při kterém zaznívají jména a hesla jednoTulvých družin (a to někdy vážně stojí za to:). Tábory, jak již bylo řečeno, spojuje naše tradiční tábořiště v jižních Čechách, kam jezdíme, až na dvě výjimky, po celou dobu činnosti oddílu. Tou první byl putovní tábor KED & SYV v létě roku 1986 a o rok později Sever proti jihu u Rudoltic v Jeseníkách.


Příprava činnosti každý školní rok začíná nejprve účastí všech vedoucích a rádců na setkání brněnského Pionýra na Zouvalce (místo se mění), po němž následuje samotná příprava následujícího oddílového roku (tolik úkolů a práce, na které se ale těšíme:). Vedoucí a rádci se rovněž setkávají každý týden na oddílových poradách v klubovně.

A kromě toho všeho slavíme každým dvacátým rokem "Výročí" založení oddílu… Nebo se sejdeme v Jedovnicích s lidmi, kteří prošli historií a oddílem, na nějaké menší výročí, zahrajeme na kytary, sníme sele, pokecáme:)



Dovednosti


V roce 2012 jsme se rozhodli pro trochu úprav. Nově se s Tulákem vydáváte na "Tuláckou cestu". Začnete jako nováček, pokračujete jako táborník a dojdete až k rádci oddílu.


1. Nováček = schůzky, výlety, soutěže, o Tuláku, o naší zemi, KPZ, příroda, mapa, morseovka, uzly, první pomoc, obratnost, stavba stanu, jízda na kole a plavání, rozdělání ohně, výbava na výlet a sbalení.


2. Táborník = Pionýr a PTO, akce a schůzky, základní dopravní značky, uzly, mapa, hvězdy a souhvězdí, morseovka a šifry, první pomoc, příroda, jízdní řád, kimovka, stavba stanu, ohniště, řezání a štípání, indiánský běh, chůze se zátěží, plánek, vaření, střílení, rozcvička, hra pro oddíl.


3. Rádce = Pionýr, historie oddílu Tulák a fungování, vedení schůzky, příprava výletu, táborový program, táborová stavba, rozhodčí, jídelníček a nákup, zdravověda, základy psychologie, šifrování, mapa a orientace, příroda, nízké lanové překážky, bivak, rukodělka, střelba, obratnost, geocaching.


Podrobněji se vše dozvíte u nás v oddíle na schůzkách.



Historie dovedností


Neodmyslitelnou součástí všech PTO oddílů je tzv. systém zkoušek, jehož smyslem je určování směru vývoje všech táborníků od nejmladších až po rádce.




Nováčkovská zkouška


Nováčkovskou zkoušku si musí splnit každý nový člen oddílu. Má na to určitou dobu, která je závislá hlavně na jeho věku. Za její splnění obdrží šátek se sponou PS, oddílový znak, domovenku a odznak PTO. Máme speciální tradici šátkování, která se provádí před celým oddílem. Šátkovaný souhlasí se slibem, jehož znalost je součástí zkoušky, a náčelník oddílu mu předá všechny potřebné věci. Toto se děje vždy na nejbližším výletě po splnění zkoušky.


Součásti zkoušky:



Tuláčkova dovednost


Tuláčkova dovednost a její ekvivalent Tulákova dovednost jsou systémem nepovinných zkoušek. Tuláčkovu dovednost si může plnit každý člen oddílu do 12-ti let věku. V této zkoušce musejí prokázat, že jsou schopni se sami o sebe postarat a že si zaslouží bledě modrou stužku na rameno.


Součásti zkoušky:



Tulákova dovednost


Po dosažení 12-ti let věku si smí Tulák/Tulačka splnit jen Tulákovu dovednost. Pravidla jsou o něco obtížnější než u Tuláčkovy dovednosti. Odměnou je opět bledě modrá stužka na košili.


Součásti zkoušky:



Táborník


Táborník je mezistupeň mezi Nováčkovskou zkouškou a zkouškou Rádcovskou. Každý Tulák, který si bude chtít splnit Rádcovskou zkoušku, musí nejprve překonat Táborníka. Táborník je důkazem toho, co se Tulák za svoji činnost v oddíle naučil. Odměnou za splnění táborníka je zelená stužka na košili.


Součásti zkoušky:



Rádce


Rádcovská zkouška je vrcholem celého výchovného systému. Má připravit dítě na vstup mezi ostatní vedoucí a rádce. Zkoušku si však musí splnit před koncem posledního tábora, kterého se zúčastní jako dítě. Na konci tábora je mu předán stříbrný rádcovský odznak.


Součásti zkoušky:



Stužky na košili


Po dosažení určitého cíle dostane táborník stužku na pravé rameno košile.